Our BestSellersBrowse All

Liên hệ
Xem chi tiết

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,3 m³

Tải trọng chuyên chở: 6.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Liên hệ
Xem chi tiết

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4

Lòng thùng: 2.800 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,46 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Latest on SaleBrowse all

Weekly Featured ProductsBrowse all

Liên hệ
Xem chi tiết

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,3 m³

Tải trọng chuyên chở: 6.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Liên hệ
Xem chi tiết

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4

Lòng thùng: 2.800 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,46 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg